Osaajapula, kohtaanto-ongelma ja rekrytoinnin haasteet

Keskuskauppakamarin viime viikolla julkaiseman tutkimuksen mukaan osaajapula on edennyt pisteeseen, jossa se ei enää entiseen tapaan seuraa talouden suhdannevaihteluja, vaan osaajapula vaivaa yrityksiä myös silloin, kun ei olla noususuhdanteessa. Yli 70 % yrityksistä kokee osaajapulan vaikeuttavan yritysten toimintaa ja tyrehdyttävän kasvua.

Avoimia, vaikeasti täytettäviä tehtäviä on on runsaasti tarjolla.
Koulutusaloittain tarkasteltuna suurin tarve on tekniikan alan, IT-alan, palvelualojen sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden osaajista.

Osaajapula tarkoittaa käytännössä myös sitä, että yritysten nykyinen henkilöstö kuormittuu kohtuuttomasti, koska vajailla resursseilla joudutaan toimimaan.

The Talent War, kilpailu parhaista osaajista, on tätä päivää. Nykytilanteessa eivät vanhat passiiviset keinot ja tavat rekrytoida enää pure.

Hyvin toteutettu, aktiivinen suorahaku on osoittautunut toimivaksi keinoksi nykytilanteessakin. Ehdokkaat haluavat tulla kohdelluksi yksilöinä. Mahdollisesta uudesta tehtävästä halutaan saada rehellistä informaatiota. Työn merkityksellisyys, oman osaamisen kehittämisen mahdollisuus, työnantajan maine markkinoilla, kilpailukykyinen kompensaatio ja viime kädessä myös henkilökemiat tulevan esihenkilön kanssa ratkaisevat.

Ei suorahaku valtakunnallista osaajapulaa ratkaise, mutta yksittäiselle yritykselle se on harkitsemisen arvoinen keino kiristyvässä kilpailussa osaajista.