Suorahakukonsultit saavat tällä hetkellä todella paljon yhteydenottoja uutta työtä etsiviltä


Miten erottaudut muista uuden työn etsijöistä työmarkkinoilla? Minkä koet olevan oma "supervoimasi", kilpailuetusi suhteessa muihin?

🎁Paketoi oma osaamisesi tiiviisti. Mitä sinulla on tarjottavana? Miten osaamisesi ja kokemuksesi olisi siirrettävissä uuteen ympäristöön? Miten olemassa olevaa verkostoasi pystyisit hyödyntämään uudessa työssä?

➡️Selkeä suunta. Mikä sinua motivoi? Minkä tyyppinen tehtävä ja toimiala sinua kiinnostaa ja miksi?

Hakuammunta ei tuota tulosta. Omasta osaamisesta ja sen sopivuudesta erllaisiin rooleihin kannattaa olla realisti.

Ehdokkaat, joilla on hyvä ja realistinen kuva omasta osaamisestaan ja selkeä suunta, kyllä erottuvat👍🏻

Suorahaku toimii tässäkin markkinatilanteessa kustannustehokkaasti parhaiden vaihtoehtojen löytämiseksi haettavaan rooliin.