Henkilövaihdoksia käynnissä?

Eri vaiheet yrityksissä vaativat erilaista osaamista ja johtamistapaa. Hyvinä aikoina organisaatio helposti kasvaa. Käynnistetään uusia toimintoja, palkataan erityisosaamista ja rakennetaan "himmeleitä".

Kevään koronaepidemia on pakottanut monet yritykset uuden eteen. Miten tästä eteenpäin? Strategisia valintoja on pakko tehdä. Mikä on ydinbusiness? Mihin keskitytään ja mistä ollaan valmiita luopumaan? Mitä tehdään itse ja mitä ostetaan palveluna?

Myös oman organisaation tarvittavat kompetenssit joudutaan miettimään uudelleen. Raskaita "himmeleitä" halutaan purkaa ja hakea omaan toimintaan lisää ketteryyttä. Johtoryhmien kokoonpanoa mietitään uusiksi.

Ominaisuuksia, joita kovan substanssiosaamisen lisäksi halutaan painottaa jatkossa:

✅ Kyky sietää epävarmuutta

✅ Nopea reagointikyky muuttuviin olosuhteisiin (ketteryys, valmius nopeisiin päätöksiin)

✅ Etäjohtamisen taidot (motivoiminen, empaattisuus)

✅ Strateginen ajattelukyky (asioiden syy-seuraussuhteet, vaikutukset toimintaympäristössä pidemmällä tähtäimellä).

Suorahaku oikeanlaisen johtajan löytämiseksi käynnistyy hiljaisesti ja kartoituksia tehdään parasta aikaa. Jos itse koet olevasi sopiva uusiin johtajahaasteisiin, niin varmista tietojesi ajantasaisuus Linkedinissä.