Oikeanlaisen osaamisen löytäminen on vaikeutunut

Suomen talous on kääntynyt selkeästi kasvu-uralle. Ennustelaitokset ovat yksi toisensa jälkeen päivittäneet BKT:n kasvuennusteitaan ylöspäin tälle ja ensi vuodelle. Hallituksen kauden alussa esittämä 72 %:n työllisyysaste näyttää sekin olevan toteutumassa hallituskauden aikana.

Talouden piristyminen näkyy selkeästi myös rekrytointimarkkinoilla. Avoimia tehtäviä on paljon ja suuri osa niistä on vaikeasti täytettäviä. Oikeanlaisen osaamisen löytäminen rajoittaa jo liiketoiminnan kasvua.

Osaamistarpeen realisoituessa yrityksissä tyypillisesti käydään läpi mahdolliset sisäiset siirrot ja tehtävien uudelleen järjestelyt. Sitten mietitään omat kontaktiverkostot. Johtajatason tehtävissä tässä vaiheessa käynnistetään myös potentiaalisten ehdokkaiden kartoitus suorahaun avulla.

Päällikkö- ja vaativien asiantuntijoiden haussa turvaudutaan usein omaan ilmoitushakuun ja toivotaan parasta. Aikaa kuluu, mutta kriteerit täyttäviä ehdokkaita ei löydy. Ihmetellään, koska aikaisemmin ilmoitushakujen kautta on onnistuttu. Sitten haku annetaan eteenpäin jollekin ulkopuoliselle taholle, joka postaa ko. haun uudelleen ja aikaa kuluu. Lopputulos on sama: ei löydy.

Saman tehtävän roikottaminen julkisessa haussa saa aikaan jopa "mätänemisefektin". Jotakin vikaa tehtävässä, yrityksessä tai palkkauksessa, koska ei täyty?

Ammattimainen suorahakuprosessi antaa yritykselle realistisen kuvan osaajista, kilpailutilanteesta ja omista mahdollisuuksista houkutella parhaat myös päälliköiden ja vaativien asiantuntijoiden osalta. #suorahaku